CÁCH XEM HƯỚNG ĐÔNG TỨ TRẠCH,TÂY TỨ TRẠCH HỢP PHONG THỦY

Cách tính tuổi hợp đông tứ trạch hay tây tứ trạch.Với công thức tính này các bạn môi giới rất nhanh để có thể tính được khách hàng của mình hợp hướng nào.

Thông thường khi tư vấn khách hàng mua sản phẩm bất động sản mình luôn hỏi rất kỹ về thông tin của họ trong đó có thông tin về năm sinh của họ.Khi biết được năm sinh của khách hàng chúng ta rất dể dàng để phân loại sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu về hướng trong phong thủy của khách (đối với khách quan trọng về hướng).

HƯỚNG TRONG PHONG THỦY
Trong phong thủy hướng được chia thành Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch
 
Đông tứ trạch: Đông, Đông Nam , Nam , Bắc
 
Tây Tứ Trạch: Tây , Tây Bắc, Tây Nam , Đông Bắc
 
Trong phong thủy Bát Trạch chia cung mệnh của người ra làm Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh.
 
Đông tứ mệnh: Cung Chấn, Khảm, Tốn, Ly / 1 , 3 , 4 , 9
 
Tây tứ mệnh: Cung Càn, Cấn, Đoài, Khôn / 2 , 5 , 6 , 7 ,8
 
(1)Nhất Khảm, (2) Nhị Khôn, (3) Tam Chấn, (4) Tứ Tốn, (5) Ngũ Trung (Nam Khôn, Nữ Cấn), (6)Lục Càn, (7)Thất Đoài, (8)Bát Cấn, (9)Cửu Ly.
 
Nguyên tắc kết hợp là người nào thuộc nhóm cung mệnh Đông tứ mệnh thì làm nhà thuộc về các hướng về Đông tứ trạch. Và Người nào thuộc nhóm Tây tứ mệnh thì làm nhà về thuộc các hướng Tây tứ trạch sẽ tạo ra các dòng khí tốt. Nếu kết hợp ngược lại sẽ tạo ra các dòng khí xấu – hung hại.
 
CÁCH TÍNH QUÁI SỐ:
 
Bước 1: Xác định năm sinh âm lịch. Bước này cần thực hiện chính xác, nếu không các tính toán sẽ bị sai lệch hoàn toàn. Ví dụ người sinh ngày 05/01/1986 có năm sinh âm lịch là 1985 (Ất Sửu), chứ không phải 1986 (Bính Dần).
 
Bước 2: Cộng 2 số cuối của năm sinh, giản ước tới số có một chữ số.
 
Bước 3:
Nam: Lấy 10 trừ đi số vừa tìm được.
Nữ: Lấy 5 cộng với số vừa tìm được. ( giản ước tới số có 1 chữ số )
Kết quả chính là quái số cần tìm.
 
VÍ DỤ CỤ THỂ:  Nam sinh năm AL 1984
 
Lấy 8 + 4 = 12  lấy  tiếp 1 + 2 = 3
 
Giới tính Nam nên lấy : 10 – 3 = 7
 
Như vậy chúng ta tính được ngay NAM sinh năm 1984 hợp hướng Tây Tứ Trạch ( Tây ,Tây Bắc,Tây Nam,Đông Bắc ) và nếu tra bảng cung mệnh phía dưới thì ta có được kết quả sau :
 
Chính Tây: Phục Vị
Tây Bắc:   Sinh khí
Tây Nam: Thiên Y
Đông Bắc: Diên niên
 
Chú ý: Với những người sinh từ năm 2000 trở đi, bước 3 thực hiện như sau:
 
Nam: Lấy 9 trừ đi số vừa tìm được.
Nữ: Lấy 6 cộng với số vừa tìm được. ( cộng đến số có 1 chữ số )
Các số thuộc Đông tứ mệnh: 1, 3, 4, 9
Các số thuộc Tây tứ mệnh: 2, 5, 6, 7, 8.
 
Bảng tra cung mệnh với hướng tạo ra các khí tốt – xấu

Nguồn: http://nguyenthian.com

Bình luận Facebook